Wednesday, June 2, 2010

Tuesday, February 16, 2010

to ani ti

ti ticha ayushat ramleli aste. aai-baba, tai, chota bhau n kahi nivdak frnds. athvdabhar kame karaycha. weekendla family sobat kinva frnds sobat baher jevayla jaycha ekhada picture pahaycha. ghari tasa mokla vatavrn aslyamule mitranchi ghari ye-ja. apli mulgi changlya group madhe ahe yacha gharchyanahi samadhan. ticha ya chotya pn sundr vishvat achanak kuthun tari to yeto. suruvatila agdi formal vagat asto. halu-halu ticha manmoklya pane vagnyacha tyala aprup vatu lagta. apen ya mulishi maitri karavi asa tyala vatu lagta. hila suruvatipasun mitrancha gotavlyat rahnyachi savay aslyamule tila tyat kahi vishesh vatat nahi. ti agdi sahaj tyachshi maitry karte. tyacha ayushyatil problems to ticha sobat share karu lagto. tichajaval bolalyane yala bara vatat asta. apli sobat hi tyachi bhavnik garaj ahe. he tila mahit aste. mhanun ti tyala jastit jast vel deu lagte. tyacha problemsvr solution sangna hi apeksha tyachi pn naste. tine fakt apla aikava, aplyala samjun ghyava n mhanav nahire tu nahi chuklelas evdhich tichakadun apeksha aste. ti hi apli maitri dharm manapasun palat aste. ti tyachi bhavnik garaj banleli aste. pn ata tine tyachi bhavnik garaj bhagvnyasobat sharirachi hi garaj bhagvavi asa tyacha manat yeu lagta. yachi bhank tilahi lagleli aste. pn ticha tyachatlya purusha peksha mitravr jast vishvas asto.

ekda tyacha ayushat ek ashi ghatna ghadte, jyamule to aksharshaha kolmadto. tyala radavs vatat asta pn tyacha purushi aham tyala radu det nahi. tyachi hi asvastata tila kalte. ti tyala bhetayla jate. tyane aplya bhavnana bandh ghatlela asto pn tila baghtach to bandha tutato ani to ticha kushit shirto ani khup radto. to asha padhatine pahilyanda ticha javal alela asto. tyacha he vagna tila patlela nasta pn tya kshanala tyala adhar dena avashyak asta mhanun ti hi tyala ekhadya lahan mulapramane javal ghete n samjavo lagte. kahi velane to shant hoto. pn ata tyachatlya narala tichatlya madichi garaj aste. tya kshanala ti tyachasathi fakt ek madi aste maitrin naste. pn to matra tichasathi mitrach asto. jyala ata tichi garaj aste. tya kshanala tyachi garaj bhagvli tr tyache kay parinam hotil, ani tya parinamana tila ektila tond dyava lagel he tila mahit asta pn tarihi ti tyachi ti garaj bhagvte. savatach sharir tyacha svadhin karte. je kahi ghadla tyat navin kay, je char chugha kartat tech apen kela asha avirbhavat to nighun jato. ticha matra ayusha badlela asta. to ata tichasathi fakt mitra rahilela nasto. ticha sarvasva, ticha ayushya, ticha prem asto. tyachasathi ti ata bhavnik garaj bhagvnya sobat, shararik garaj bhagvnari madi aste. jicha sobat char goshti premacha bolavyat tila imotionaly blakmail karava n ticha sobat jhopav.

tyanchatle he samband samajala kaltat. tevha ha pandhar pesha samaj ghadlelya sarva goshtina tila ektila jababdar dharat nahi tr doshi n papi pn tharvto. tyat budhijivinchahi samavesh asto. to chati thokpane sangto ho amche hote samabada pn ata nahi. ata ti mala majha najre samorhi nako. asa sangun to aplya palpute panala 'pourushacha' nave deto. tyacha he pourushatva samajhi swikarto. shevti to purushach asa mhanun aplya manacha mothepana dakhavt samaj tyala maf karta. pn hach samaj ticha charitryachi lakhatre veshivr tangto. agdi chavine hi ghatna charchili jate.

kharatr ya sarva goshtit tichich chuk aste. ti eka anolkhi vyaktivr vishvas thevte, tyachashi maiti karte, tyachi sarva dukha svatamadhe samavun ghete. eka najuk kshani jevha tyala tichi garaj aste tevha ti apla sarvasa tyala deun takte. ti svata peksha tyachavr jast vishvas thevte. n samajacha drushtine to ek purush navhe maha purush tharto jo eka mulila fakt ek madi samjun ticha upbhog gheto n intrest samplyavr tila paper plet pramane churgalun fekun deto. kay karav tine atmhatya karavi ki samajala sangav tyacha pourushtva baddl jo palputa ahe, jo eka mulila pudha karun svatala nishpap dakhavto.

Friday, November 6, 2009

divas sangharshache

aj ai sobat khadkila gele hote. amcha olkhicha eka muliche lagna ahe tichasathi gift ghyaycha hota. te ghenyasathi rupaly stor madhe gelo hoto. tithe ek mulgi dukanacha kacha pusat hoti. tila baghun majha angavar kata ala. tichat mala kahi varshan purvichi mi disat hote.


babancha constructioncha business hota. mi 9th madhe hote. achanak babana business mdhe loss jhala. tyacha tention gheun baba ajari padle hote. babancha ajarpanat halu -halu gharatle paise sampat hote. amha teen bhavandancha shikshan, gharatle kharch pan babanch income matra kahich nhavta. ha sagla kharcha bhagvtana aichi honari odha tan baghat hote. pan kahich karu shakat nhavte. dukhat sukha mhanje babana kaslahi vyasan nhavta tyamule gharat chid-chid bhandan asa kahi prakar nhavta. tya paristhiti madhehi gharat nehmi sagle hasat khelat rahaycho atlist tasa prayatna karaycho. mi 12th madhe astana paristhiti ankhinach bighadli hoti. gharatle sagle paise sample hote. ata rojcha jevnachahi prashna upasthit hote hota. tyaveli mala tya rupali stor madhe sels girlchi nokri karavi lagli hoti. ha nirnay majha peksha maha gharchana jasta tras denara hota. ghari mi sangitla hota ki mi dukanat account cha kame pahate. pan pratyakshat mala tithe dukan jhadna, pusna ashi kame karavi lagat hoti.

kam kaslahi aso te kartana laju naye, pratek kame pramanik pane karav he ai-baba nehmi amhala sangayche. pan mala pratyakshat tyacha anubhav ghyava lagel asa tyana kadhi ch vatala nasel. majha balpan khup chan gela hava to dres, hava te khayla, sagle lad purvle jayche. mi iter mulanpeksha vegli disavi mhanun ai nehmi vegveglya prakarche kapde shivayche. kapdyana maching sandals, ribens ya saglya goshti ai ani baba sudha japayche. mala kontyahi goshtichi kami padnar nahi mhanun baba nehmi prayatna karayche. tyancha ladat vadhlelya mulila sels girl mhanun kam karav lagta hi goshta tyana khup tras det hoti. sakali ekda dukanachi farshi pustana babancha mitrane mala pahila. tyancha kadun ghari kalala hota ki mi dukanat kay kam karte. to divas mi ajun visarlele nahi. tya divshi nehmi pramane ghari gele. ai-baba ani majhe donhi bhavancha chehryavar veglech bhav disat hote. babancha char varshancha ajarpanat ai-baba kadhich radle nhavte. pan tya divshi mala baghtach ai-baba radu lagle. majhi aji baba 6 mahinyanche astanach varli hoti. ani mi babancha pahila apatya hote. majha jnama nantar babani jevha pahilyanda pahila hota tevha baba aila mhatlele ki majhi ai majhakade parat ali. majha kamacha svarup jya divshi tyancha samor ala tevha tyani mala ha kissa sangitla hota. tya eka kshanat mi babanchi ai jhale hote. ti ratra amhi sarvani jagun kadhali hoti. tya divshi janu majha lahan bhavani majhapeksha mothe honyache tharvle hote. pude kahi mahinyani mi te kam sodla hota. pan aj tya mulikade pahun mala mi athavle. pan tya ghatne nantar mi khup badalale. adhichi ghamandi, dusryana kami lekhnari deepa ata thodi badalali ahe. mala ata dusryancha kashtachi janiv hou lagli ahe. ani vele prasangi ayushcha vatevar kaslehi vadal ale tari mi thachashi sangharsha karu shakte ha vishvas majhat ala ahe.

Tuesday, October 27, 2009

mi marathi

amchi chowthi pidhi punyat rahtiye tari mala ajun majha marathi varcha prem sidha karava lagta. majha shaley shikshan marathi madhyamatun jhalay, ghari babanshi marathitach bolte, chatrapati shivaji maharaj, swataryavir savarkar n lokmanya tilak he tighehi itihasatil majhe avadte mahapurush. sant dnyanshwar, tukaram maharaj, santa eknath maharaj he sat shiromanincha itar konahi marathi mansala watawa tevdha abhiman malahi vatato, sanegurujichi 'shamchi ai' he pustak majha babani mala vadadivsala dilela gift ahe, 'ne majasi ne...' he savarkarancha geet mala khup avadta, 'marathi mansanech majha pathit khanjir khupasla' balasaheb thakrencha ya vakyavarun jitka marathi mansala wait watala tevdhich mi pan vyathit jhale hote, raj thakrencha marathi bana malahi awadto. mi ek dakshin bhartiya mulgi asun mala marathi n maharashtra badal kiti mahatiye he dakhvun denyasathi mi he sagla lihilela nahi. eka samanya marathi kutumbatil sushikshit mulila aplya bhashevishayi, rajya vishayi jo abiman asel toch malahi ahe mag majha adnavavarun mala ka judge kela jata. kal eka vyaktila bhetle mitra mhanu shakta. nuktach amchi olakha jhali ahe. kal tyane saral-saral mala parprantiya mhatla. parprantiya deepa pillay he vakya kanavar padtach angavar kata ala, doka sunna jhala, nakalat dolyat pani ala. tithun nighun ale khari pan ratra bhar majha dokyat toch vichar chalala hota. to vyakti mala olkhat nahi, pan kadhi olkhchi javalchi lke pan mala tyach najrena baghtat, farak evdhach koni bolata koni bolat nahi. are tumhi kon mala parprantiya mhananare. tumcha bhasha n ajya prem jagvnyasathi tumhala balasaheb n raj thakrenchi garaj padte, marathit bolnyasathi, marathi falak lavnyasathi tumhala kayda lagto.


ithala shivaji gayakwad dakshinet rajnikant navacha mahanayak banto. tyala jevha maharashtra baddal vicharla jata tevha to mhanto mi marathi ahe he saytya asla tari ata mi tamil ahe, tamil sanskruticha n bashecha mala abhiman ahe. tamilnadut rameshvaram ya thikani shekdo varsha pasun marathi kutumb rahat ahet, tanjavar yethil marti bhashik tamil bhashecha helane marathi boltat yala tithe eka veglya bhasechi manyata ahe. tamilche shreshta kavi subramanyam bharti he lokmany tilkanche anuyayi hote tyani tilkanvar kitek kavita rachlya ahet. tamil naduche mahn krantikarak ve. su. ayyar he savarkaranche javlche mitra hote. marathi tamil lokanche runanubandha sangnare anek dakhale ahet. pan majhe marathishi aslele bandha sangnyasathi mala he dakhle dyave lagtil asa watla nhavta.
tya marathi bhashecha n mansanbadal mi majha natevaikankade n amarathi mitra-maitrinin kade abhimanane bolte tich loke mala perprantiya tharvun mokli hotil asa vicharach kela nhavta. anyways pan asha tokdya vicharancha mansanmule majha marathi prem kami honar nahi, ho pan vait matra nakich watata.

Saturday, October 24, 2009

prem.....

prem he prem asta tumcha amcha same asta, nahi ho asa kahi nasta. char-chowghansarkha prem tyat kay vishesh. prem krushnacha radhe sarkha hava, prem v.s. khandekarancha alakhnande sarkha asava, go. ni. dandekarancha mrunmai sarkha asava. majha sathi prem atmik ahe. pan tyala mirecha prema pramane bhaktichi chata kuthehi nahi.khandekarancha amrut vel madhalya alakhnandecha priyakar eka apghatat jato, to galyanantar ticha ayushyat kahich urat nahi, ti atmahatyacha prayatna karte pan ticha dhadas hote nahi. change mhanun ti ticha maitrinikade vasukade jate. maitrinicha navra devdatta pratham darshini khalnayak watato. pan tyachi bayko tyala samjun ghet nahi mhanun to tasa wagat asto. alakhnandela bhetlyamule to badalto to tichavar prem? karu lagto. alkhanandelahi devdatta avdu lagto kimbhuna ti tyachavar premach karat aste. radha n alakhnanda doghanchehi prem atmik ahe. doghina tyancha priyakar shararik drushtya jawal asne awashak nahi.


radha n krushna yancha ekmekanshi lagna hote nahi pan tyancha prem pavitra ani amar aheki....


asach alakhnandahi devdatavar prem karat aste. nanda cha bhashet sangaycha tar ''nandach tumchavar prem ahe, pan ti tumcha premat padleli nahi premat padnara vasnecha bhovryat sapadto, nahitar bhavnecha purat vahat jato. nusta prem karanara kathavar surakshit rahu shakto. mi jar tumcha premat padle astetar aplya watetala kata kasa kadhava ya vivenchnet basle aste. vasnechi kimat mi kai manat nahi. karan to sarya sansaracha adhar ahe. pan ya vasnela jevha khol bhavnechi jod milte tevhach ti priti amrutvel hote. mag ya velivar karuna umatate, maitry fulte.'' nanda jevha devdatacha nirop ghete tevha mhante, ''mi majha vatene pudhe jain. tya watevar je bhetatil tyanchi asva pusta ali tar, tar majha padrane pusin. kunacha premat padle, tar tyachashi lagna karin, unhat, pavsat, vadlat tyala sat dein''


agdi asach asava prem. to vyakti aplyavar prem karto he mahit astana tyachawar prem karna he tar nehmich ghadta. pan bahuda tyacha\ticha aplyawar prem nahi kinwa fakt awadto, may b fakt atraction ahe he mahit asun sudha tya vyaktiwar prem karana avghad asta. premat kaslach bandhan nasav, "hoto se chulo tum mera git amar kardo, ban jao meet mere meri preet amar kardo....'

Sunday, October 18, 2009

aj padva tai aliye ghari khup exite jhaliye ka mahit nahi pan tharavla aj pasun blog lihayla surwat karayhi. ahta asa kitekda tharwala hota pan... anywayas jewha blog create kela hota tewha karan wegla hota. "dukhi'' vagere jhale hote mhanun watlele kahtari lihava. mag vichar kela wachnaryala watel bapere kiti "dukhi", "kashti" mulgi ahe hi. mhanun plan cancel kela. aj tai ali aslya mule sakali aram ahe mhatle aj shrigaesha karawa. majhi olakh karun dete mi deepa pillay, hobise making friands, swata hasayla ani dusryana haswayla khup awadta, hm pan majha joke var saglech nehmi hastat ase nahi, dusryana tras dyayla (khechayla) pan khup avadta. angelina, kirti our hina kabhi - kabhi rahul, vasudha hi loka majhi nehmiche bakre are ramya urf ram raje shinde rahunach gele. kirti n hinachi khechtana parag siranchi company aslyawar tar nothing is like that. i like chalenges n compidition. but the compidition should b healthy n without any joulusly. hmm, mala kay avdat nahi khup mothi list ahe. sarwat mahatvache i dont like artifishial people. chipku loke (mula) mala awdat nahit, ektepan, andhar

tashi mi khup lucky ahe. majhawar khup-khup prem karnare aai-baba, mi mothi asun hi majhawar 'dada' giri karnare 2 bhau, chulat pan sakhya bahinisarkhe prem karnare dada, tai n majhavar khup -khup prem karnare frnds. yat majhe choklets n icecream cha hatta purwnarya angi pasun kirti paryant, majhvar hakane ragavnare ajit, ramya, om, dhiraj, jayant, nandu ani amol pan, brain wash karnare parag sir, vasudha, hina ani khup lokancha sory (mitra -maitrainincha) tyat samavesh ahe asha changlya lokancha garadyat mi nehmi rahte.

padva jaun almost 1 week nantar majha first blog lihun purn jhal ahe. mhanje mi kahi alshi vagere nahi, but u know mood asava lagto. to nhavta mhanun lihit nhavte evdhach